Disclaimer

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website [jouw website URL] en de daaraan gerelateerde diensten. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer in zijn geheel.

Informatie en advies

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en accuraat te houden, geven we geen expliciete of impliciete garantie voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op deze website voor welk doel dan ook. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt op basis van de inhoud van deze website.

Geen garanties

We doen geen toezeggingen of geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van deze website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die erop worden vermeld. Deze website wordt geleverd zoals deze is, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze externe sites. Het opnemen van externe links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op deze websites worden uitgedrukt.

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, gevolg-, incidentele of punitieve schade of enige andere schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit, in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of enige informatie, producten of diensten die via deze website zijn verkregen.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, illustraties, audioclips en videoclips, is eigendom van [jouw bedrijfsnaam] (hierna aangeduid als “Roger Spees”) en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het kopiĆ«ren, reproduceren, distribueren, herpubliceren, downloaden, weergeven, aanpassen of wijzigen van de inhoud, zonder schriftelijke toestemming van Roger Spees, is ten strengste verboden.

Contactgegevens

Roger Spees E-mail: mail@rogerspees.nl | Telefoon: 0645490670 | KVK-nummer: 30243147

Wijzigingen in de disclaimer

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in deze disclaimer.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en de gebruiksvoorwaarden van de website.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2023.

Scroll to Top