TRANSFORMATIE MUZIEK

The Healing Symphony of Your Soul

Ben jij klaar om voluit te leven en te genieten van het leven dat je écht verdient?

Ontdek een nieuwe wereld van ontspanning, balans en diepe verbinding met jezelf. Een wereld waarin je hoofd plaatsmaakt voor je hart en je krachtig in je eigen essentie staat. Een wereld waarin je de zelfhelende kracht van je lichaam activeert en je unieke gave tot uiting brengt.

Dit is jouw moment om te stralen en je leven naar een hoger niveau te tillen. Geef jezelf de aandacht en steun die je verdient tijdens deze buitengewone reis van transformatie en groei.

Laat belemmerende patronen los en omarm een leven vol vreugde, vervulling en betekenis. Samen creëren we een veilige en liefdevolle ruimte waarin je kunt groeien, bloeien en transformeren.

Durf jij de sprong te wagen naar een leven dat jouw diepste verlangens weerspiegelt? Klik nu op de knop ‘Boek nu’ en maak je klaar voor de reis van je leven.

Ervaar de kracht van intuïtieve muziek

Alles in het universum bestaat uit moleculen, protonen en elektronen. Deze minuscule deeltjes trillen op een bepaalde snelheid. Hoe lager de trilling, hoe zwaarder het voelt of hoe vaster de stof. Hoe hoger de trilling, hoe hoger de energie en hoe lichter het voelt.

Wij mensen zijn van oorsprong een hoge trilling en we worden in deze wereld om ons heen continu gebombardeerd door lagere trillingen die ons beïnvloeden waardoor we daarop gaan resoneren in plaats van in die hogere frequentie te blijven van liefde die we werkelijk zijn.

Als we dat onbewust toestaan, brengt dat ons uit onze kern, uit balans en dat brengt je mogelijk steeds weer in lagere emoties van angst, depressie en het maakt je vatbaarder voor ziekte. 

Het is dan ook erg belangrijk om je trilling hoog te houden en je af te stemmen op wie en wat je werkelijk bent, de belichaming van pure liefde.

Kun jij je voorstellen dat de essentie van je leven en wie jij bent, is samen te vatten in een unieke soundtrack, die is afgestemd op de trilling waarin je volledig vervuld bent?

Wat zou er gebeuren als je deze soundtrack elke dag voor 21 dagen lang zou beluisteren? Een bekrachtigende muzikale steun in tijden dat je jezelf niet helemaal op je gemak voelt in je leven.

Ruim 20 jaar hou ik me bezig met de helende kracht van klank en intuïtieve muziek in zuivere afstemming op de energie van mensen.
Ik speel diepgaande persoonlijke soundtracks waarin je hart en ziel diep geraakt wordt en je werkelijk wakker gemaakt wordt om weer stevig in je schoenen te staan. Het geeft je een krachtig steuntje in de rug in deze moeilijke tijden en chaotische wereld.

Ieder mens is uniek en heeft iets unieks te brengen dat de wereld nodig heeft. Jij bent hier om die unieke gift te delen met de wereld. Als je weet wat je te brengen hebt en dit tot uiting brengt, ervaar je vreugde, liefde, verbinding en hiermee beïnvloed je anderen op een positieve manier. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer balans er is op aarde, en daardoor ook meer vrede.

Als je daar (nog) niet of niet meer mee in contact bent, is het nodig dat je weer in de juiste trilling (frequentie) komt. Zodat je niet meer beïnvloed wordt door die andere trilling die wil voorkomen dat wij onze volle potentie leven.

Muzikale spiegel als blauwdruk van je leven
Mijn gave is om dat unieke in mensen te zien, horen en voelen en om te zetten in muziek op piano en andere instrumenten. Ik zet je een muzikale spiegel voor die je in het hier en nu brengt en de liefde laat stromen waarin jij jezelf kunt zijn. Uit je hoofd, in je hart. De muziek componeer ik ter plekke, live, terwijl je luistert en neem ik voor je op zodat je het altijd kunt blijven luisteren. Een muzikale blauwdruk van je leven.

Die muzikale blauwdruk is een hoorbare biografie van je leven op dit moment die je in de juiste frequentie brengt en houdt. 


Muzikale Blauwdruk voor iedereen

Graag wil ik mijn gave met veel meer mensen delen omdat het zo nodig is in deze tijd dat deze krachtige methode gehoord en ervaren wordt. Omdat dit een laagdrempelige manier is om in de juiste trilling te komen en echt te bereiken wat hier boven omschreven staat. Want muziek is een universele taal en die gaat altijd direct naar de kern, dwars door alle blokkades heen, in waarheid.

De liefdevolle intuïtief afgestemde muziek die ik tot uiting breng vanuit mijn hart, ondersteunt jou om door deze moeilijke tijd heen te komen. 

En naast deze muziek ondersteun en begeleid ik je verder als transformatie coach. We gaan samen op een reis naar een beter leven voor jou en daarmee deze planeet. 

Testimonials

About Me

rogerspees

Hey there, I’m Roger Spees, the Intuitive Pianist, Instant Composer and Soul Guide. I specialize in creating music that is perfectly attuned to the present moment, drawing inspiration from the infinite Source of Love. With my free improvisation and instant composition skills, I use the piano as my canvas to deliver harmonizing and transformative melodies.

In addition to the enchanting sounds of a small lyre harp, the ethereal tones of crystal singing bowls, and the rhythmic magic of small percussive instruments, I also harness the healing power of my voice. Through melodic vocal expressions, I channel soothing vibrations that promote deep healing and inner harmony.

As a Soul Guide, I offer more than just music. I am here to support you in your personal and spiritual growth, guiding you towards a deeper connection with your true self. Through our sessions, we dive into the realm of harmonization and transformation, exploring the power of music as a catalyst for healing, self-discovery, and inner transformation.

My music, voice, and guidance are an invitation to experience profound shifts in consciousness and connect with the essence of your soul. Together, we embark on a transformative journey where the boundaries between music and personal growth dissolve, creating a space for profound healing and expansion.

Whether you’re seeking a private session, attending one of my captivating live performances, or exploring the transformative power of sound, I invite you to join me on this extraordinary journey. Let’s embrace the beauty of intuitive music, instant composition, soul guidance, and vocal healing together, and unlock the transformative potential within you.

Ready to dive into this musical and soulful adventure? Let’s harmonize and transform. Get in touch, book your session, or secure your spot at the next captivating live performance.”

Scroll to Top